metoda sanace

Zarážení plechů do zdiva

Dodavatelem chrom-niklových desek je český výrobce KRESSIDA s.r.o. Díky jedinečné technologii výroby poskytujeme neomezenou záruku proti vzlínající vlhkosti a vzniku trhlin na odizolovaném zdivu.

Dodatečné vložení vodorovné izolace zarážením vlnitých desek z nerezového plechu do spár zdiva.

Tuto metodu aplikujeme u budov s průběžnou spárou ve zdivu. Desky jsou do zdiva zaráženy pneumaticky bez rizika porušení statiky objektu. K pohonu se využívá šroubový diesel agregát. Izolovat lze zdivo do tloušťky 1m s přístupem z jedné strany.

Za použití ušlechtilé nerezavějící oceli o síle 1,5 mm je zajištěna 100% odolnost proti vlhkosti.
Metoda je šetrná vůči zdivu, nedochází k posunu zdiva, zaručuje komfort bydlení při samotné realizaci, jelikož není nutné vyklizení interiéru.

Ocelové plechy zajišťují stabilitu ve skladbě zdiva.
Technologie narážení nerez plechů, lze provádět i do kamenného zdiva se souvislou spárou.
Záruka po celou dobu existence objektu.

Postup realizace
Realizaci dodatečné izolace provádíme do 14 dnů po potvrzení objednávky.
Provedeme montáž dalších izolací na ochranu objektu proti vzlínající vlhkosti v půdorysu objektu, (izolace vnější a vnitřní, izolace proti tlakové vodě). Mechanickým a chemickým zaizolováním to nekončí a proto by mělo následovat standardní stavební opatření tj. zkontrolovat provedené svislé izolace, odpady a odvodnění terénu. Po kompletní sanaci navazují další hydroizolační kroky (větrání, vysoušení)a je nutno provést opatření pro snížení účinků soli v ošetřeném zdivu a provedení sanačních omítek nebo po vysušení zdiva použít běžné maltové směsi.