metoda sanace

Podřezání zdiva

Pro úspěšnou sanaci vlhkého zdiva metodou podřezáním řetězovou pilou je zapotřebí přístup k izolovanému zdivu z obou stran. Před započetím prací je nutné v součinnosti s objednatelem lokalizovat technologické rozvody ve zdivu (elektro, plyn, vodovod, kanalizace atd.), aby nedošlo k jejich poškození. Připravíme přívod třífázového elektrického proudu.

Podřezání zdiva
Podřezávání zdiva provádíme v maximální délce 1m (podle soudržnosti zdiva). Prořezanou spáru podle potřeby pročistíme ruční pilou a vložíme fólii. Zdivo se z obou stran zajistí proti sesednutí natlučením statických klínů. Vzdálenost mezi klíny je max. 20cm. Po zajištění zdiva pokračujeme v řezání dalšího úseku.

Dokončovací práce
Po zaizolování celého objektu provedeme tlakové vyplnění prořezané spáry cementovou směsí šnekovým čerpadlem. Provádí-li se omítání ihned po provedení izolace, použijeme některou ze sanačních omítek.

Postup realizace
Realizaci dodatečné izolace provádíme do 14 dnů po potvrzení objednávky.
Provedeme montáž dalších izolací na ochranu objektu proti vzlínající vlhkosti v půdorysu objektu, (izolace vnější a vnitřní, izolace proti tlakové vodě). Mechanickým a chemickým zaizolováním to nekončí a proto by mělo následovat standardní stavební opatření tj. zkontrolovat provedené svislé izolace, odpady a odvodnění terénu. Po kompletní sanaci navazují další hydroizolační kroky (větrání, vysoušení)a je nutno provést opatření pro snížení účinků soli v ošetřeném zdivu a provedení sanačních omítek nebo po vysušení zdiva použít běžné maltové směsi.